Joomla 3.2 Template by Custom Varsity Jackets

Hwad Behagas? Sällskapets medlemstidning

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Hwad Behagas? var från början namnet på den skämttidning Bellman gav ut i 8 nummer under 1781. Torkel Stålmarck har skrivit en artikel om detta, som du kan läsa här.

Sedan 1992 är det även namnet på Bellmanssällskapets medlemstidning som utkommer med 3-4 nummer per år. I bladet presenteras såväl medlemsinformation och kallelser till aktuella evenemang som intressanta nyheter och artiklar om och kring Bellman.

Redaktör:
Catharina Grünbaum kontakt

Här nedan finner du äldre Hwad Behagas? i PDF-format.

2019

N:o 1

2018

N:o 1

N:o 2

N:o 3-4

2017

N:o 1 2017 N:o 2 2017 N:o 3 2017

2016

N:o 1 2016 N:o 2 2016 N:o 3 2016

2015HWB omslag

N:o 1

N:o 2

N:o 3

N:o 4

2014

N:o 1

N:o 2

N:o 3

N:o 4

2013

N:o 1

N:o 2

N:o 3-4

2012

N:o 1

N:o 2-3

N:o 4

2011

No:1 (saknas)

No:2 (saknas)

No:3 (saknas)

No:4

2010

No: 1

N:o 2 (saknas)

N:o 3

2009

N:o 1

N:o 2

N:o 3

2008

N:o 1

N:o 2

N:o 3

2007

N:o 1

N:o 2 (saknas)

N:o 3

2006

N:o 1 (saknas)

N:o 2 (saknas)

N:o 3

N:o 4