Joomla 3.2 Template by Custom Varsity Jackets

Frihetstidens musikaliska miljö gav Bellman inspiration och spelrum

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Melodilånen i de första visorna i Bacchi Orden (BO), Fredmans Epistlar (FE) & Fredmans Sånger (FS) visar att Bellman tidigt kände till många ledande tonsättare. Så småningom växte hans egen bekantskapskrets och han lärde personligen känna några av dem.

Johann Heinrich Romans (1694 -1758) pionjärinsats för Sveriges musikliv medförde en betydligt mera omfattande musikalisk aktivitet än förut. Denne ”Den Svenska Musikens Fader” startade år 1731 för första gången en reguljär konsertverksamhet i Stockholm.

Läs mer: Frihetstidens musikaliska miljö gav Bellman inspiration och spelrum

En Tysk, en Amerikan och en Bellman...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Hur var Bellmans förhållande till världens presidenter? Ja, i första numret av Hwad Behagas, år 1781, omnämns förvisso ”General Washington”. Sedan är det mer eller mindre stopp. Men andra presidenter har hyllat Bellman!

För några år sedan fick jag tillfälle att presentera Bellmans liv och leverne för dåvarande tyske förbundspresidenten Johannes Rau. Allt skedde under en utsökt middag på Drottningholms slott. Som seden och artigheten bjuder överlämnade jag en tysk översättning av Lars Huldéns utmärkta skrift om skalden. Detta uppskattades uppenbarligen.

Läs mer: En Tysk, en Amerikan och en Bellman...

Det var en jesuit, en italienare och en Bellman...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


av Jennie Nell
[Publicerad i Hwad Behagas? n.o. 2, 2013]

Den 18 juli i år utspelades något ovanligt i närheten av turistorten Castiglione della Pescaia i provinsen Grosseto i Toscana: Bellman var där!

Under sin livstid kom han aldrig till Italien. Det ryktas att Gustaf III ville ha honom med på sin italienska resa 1783, men av någon anledning grusades planerna, och Calle satte aldrig sin fot på italiensk mark. Men nu, 230 år senare, har han satt tydliga spår i det land vars språk och musik han ändå kom i betydande kontakt med.

Den italienske forskaren och översättaren Dr Massimo Panza (som omnämnts tidigare i dessa blad i samband med hans översättning av Fredmans epistlar och Fredmans sånger samt hans generösa översättningsarbete för Bellmanssällskapets hemsida) hade tillsammans med tre musiker arrangerat en minikonsert med Bellman – på italienska.

Läs mer: Det var en jesuit, en italienare och en Bellman...

Dejlig dansk förfriskar Bellman

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

av Hans Nilsson ©

Ofta när jag lyssnar till Bellman i främmande språkdräkt slås jag av hur omedelbart och nära jag upplever visorna. Kanske beror det på att en översättare inte är bunden till ett 1700-talsspråk.

Hur ogärna vi än vill medge det gnager tidens tand på Bellmans texter. Ingen vettigt sinnad visvän skulle få för sig att nyöversätta Bellman till modernare svenska. De tankar och ord Bellman satte i sten för över 200 år sedan sitter i sten och skall så sitta. I översättning kan man däremot tillåta sig att förnya Bellmans ord. Jag brukar beskriva Danmark som Bellmans andra hemland och för mig sydsvensk är danska lite av ett andra hemspråk. Därför tycker jag det är så oerhört förfriskande att höra Bellman sjungas på danska, visserligen är texterna till skillnad från de svenska originalen ristade i damm, men de kommer mig så omedelbart nära.

Läs mer: Dejlig dansk förfriskar Bellman

Bellmanssångens Air

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

©Anders Hallengren
I det avslutande och avgörande tragiska skedet i Harold Pinters och Joseph Loseys kända filmatisering av Leslie Poles Hartleys roman The Go-Between utbry­t­er ett åskväder som förmörkar bilden och vars slagregn blir ett oroligt och olustigt understrykande av upplösningen och fallet. Ovädret markerar vändpunkten i handlingen, peripetin.

Läs mer: Bellmanssångens Air

Bellman på Plattan

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

Foto: Petra Hellberg

Bellman! Klara Soppteater, Kulturhuset i Stockholm.

Utropstecknet är i högsta grad motiverat för denna gripande förställning med underrubriken ”Bellmans texter med dagens sound. En rå Bellman till tröst”.

Regissören Hugo Hansén, som länge levt med tanken att göra en föreställning på Bellmans text och musik, har iscensatt ett rekviem. Döden är gravitationscentrum.

Bellman blev Hugos ”samtalspartner” och tröst sedan han i tjugoårsåldern mist sina föräldrar. I Bellmans texter fann han vägar till att hantera sorgen, bejaka stunden och finna livsglädjen – i förgänglighetens och dödens skugga. Han ser Bellmans dikt som en dikt om människans villkor, en existentiell dikt, att jämföra med Shakespeares verk. En polykrom livsgobeläng med inslag av guld – på en svart botten.

Läs mer: Bellman på Plattan

Bellman i västerled

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

av Henrik Mickos, tillfällig Bellmansutpost på Orkney

[Publicerad i Hwad Behagas? n.o. 2, 2013]

”Charles Michael Bellman”! Ja, så hade han kunnat heta om han varit född och uppvuxen på Orkneyöarna . . . Det var starten på mitt uppträdande!

I ett mera ovanligt trubaduruppdrag – resultatet av en inbjudan till att uppträda på en skandinavisk kulturafton – flög jag i maj till Kirkwall, Orkney-öarna precis norr om det skotska fastlandet.

Läs mer: Bellman i västerled

Bacchus uppåt på Börsen!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

av Cecilia Wijnbladh

[publicerad i Hwad Behagas? N:o 1 Anno 2014]

Numera fil.dr Peter Lind berikad med Bellmanssällskapets manschettknappar efter en bejublad föreläsning i Börssalen


Muntra, upplysta och med ny kunskap om 1700-talets och Carl Michael Bellmans ordensväsende vandrade vi ut i vintermörkret efter att ha fått vara med om en lika vitter som munter föreläsning av Peter Lind, vår nye styrelseledamot från Uppsala.

Hans föreläsning till det det återkommande evenemanget ”Olof Byströms minne” (i år den 9 februari) byggde på avhandlingen ”Strunt alt hvad du orerar” – Carl Michael Bellman, ordensretoriken och Bacchi Orden, på vilken han sedan disputerade den 4 april i Uppsala med Lars Lönnroth som opponent. Publiken fick sig till livs en veritable uppvisning inte bara i lärdom inom detta för många tämligen okända område utan också i en Bellmansk förmåga att gestalta dels i sång och text, dels som instrument, det vill säga ljudhärmande, i Carl Michaels anda.

Läs mer: Bacchus uppåt på Börsen!