Joomla 3.2 Template by Custom Varsity Jackets

Nya i styrelsen

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

© Mats Hayen

Mats Hayen, Ordförande
Mats Hayen är historiker och arkivarie vid Stockholms stadsarkiv. Han har ett särskilt intresse för 1700-talet och alldeles särskilt för Carl Michael Bellman och hans omgivning.  Sällskapets medlemmar har kunnat möta honom som guide i Stadsarkivets samlingar av Bellmaniana och som outtröttlig och mångkunnig föreläsare och presentatör vid olika 1700-talsevenemang.
Hans doktorsavhandling har titeln Stadens puls. En tidsgeografisk studie av hushåll och vardagsliv i Stockholm, 1760–1830, och han har skrivit flera böcker om samma 1700-tal – de presenteras i hans ”Så mötte jag Bellman” på sidan 8.
Han är också arkivarie i Sällskapet Bellmans Minne (grundat 1899), vice ordensarkivarie och ordenshistorion i Sällskapet Par Bricole (grundat 1779).
Mats Hayen har också medverkat som forskare och expert i samtliga säsonger av SVT-programmet Vem tror du att du är? och medverkat i handledningen Släktforska i Stockholm (2005).
Bellmanssällskapet hälsar med glädje och förväntan sin nya ordförande!

© Eva Frykevall

Eva Frykevall, Webbmästare
Vår nya webbmästare har studerat teknisk fysik på KTH med inriktning på datorteknik och programmering.  Efter jobb på webbyråer och företag har hon nu en egen firma, Evologic, som erbjuder IT-support och olika webbprodukter.
Under studietiden medverkade Eva i KTH:s kårspex, och hon har också sjungit i kör, inte sällan med Bellman på repertoaren.
Som webbmästare arbetar hon redan med hemsidan och även med att filma Sällskapets evenemang.  Vi säger  varmt välkommen i styrelsen!