Hwad Behagas? Sällskapets medlemstidning

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Hwad Behagas? var från början namnet på den skämttidning Bellman gav ut i 8 nummer under 1781. Torkel Stålmarck har skrivit en artikel om detta, som du kan läsa här.

Sedan 1992 är det även namnet på Bellmanssällskapets medlemstidning som utkommer med 3-4 nummer per år. I bladet presenteras såväl medlemsinformation och kallelser till aktuella evenemang som intressanta nyheter och artiklar om och kring Bellman.

Redaktör:
Catharina Grünbaum kontakt

Här nedan finner du äldre Hwad Behagas? i PDF-format.

2016

N:o 1 2016 N:o 2 2016 N:o 3 2016

2015HWB omslag

N:o 1

N:o 2

N:o 3

N:o 4

2014

N:o 1

N:o 2

N:o 3

N:o 4

2013

N:o 1

N:o 2

N:o 3-4

2012

N:o 1

N:o 2-3

N:o 4

2011

No:1 (saknas)

No:2 (saknas)

No:3 (saknas)

No:4

2010

No: 1

N:o 2 (saknas)

N:o 3

2009

N:o 1

N:o 2

N:o 3

2008

N:o 1

N:o 2

N:o 3

2007

N:o 1

N:o 2 (saknas)

N:o 3

2006

N:o 1 (saknas)

N:o 2 (saknas)

N:o 3

N:o 4