Joomla 3.2 Template by Custom Varsity Jackets

Fredmans testamente briljant tolkat på årsmötet

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

av Hans Nilsson

Tidigare publicerad i Hwad Behagas? N:o 2 Anno 2016

Peter Collin med Göran Eriksson på fiol och Mats Schubert på klaviatur lägger nytt till Bellmans verk. Med hänsyn till Manillas sekretess har musikerna här försetts med helt annan bakgrund. Fotomontage: Tommy Grünbaum ©

Fredmans testamente är en samling texter som gavs ut långt efter Bellmans död. Det var litteraturhistorikern Per Adolf Sondén som påverkad av tidens Bellmanvurm samlade in och såg till att publicera skaldens efterskörd. P. A. Sondén var den förste som kritiskt granskade texterna, som gick tillbaka till handskrifterna och sökte äkthetsstämpeln hos de åtskilliga texter som cirkulerade och som sades vara av Bellmans penna. Sondén kallade sin utgåva, som kom i mitten av 1830-talet, Fredmans testamente.
Senare Bellmansforskare har kunnat visa att samlingen inte alltigenom bär äkthetens stämpel, men åtskilligt är tvivelsutan av Bellmans hand.
Ännu en samling av Bellmanstexter med samma titel, Fredmans testamente, gavs ut av Johan Gabriel Carlén 1861.
Nu äntligen har dessa texter lyfts fram i ljuset tack vare Bellmantolkaren Peter Collin, som nyligen framförde sina egna tonsättningar ur Fredmans testamente på Bellmanssällskapets årsmöte.

Läs mer: Fredmans testamente briljant tolkat på årsmötet

Återfunna melodier klingade i Börssalen

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Martin Bagge, föreläsare och trubadur, Jennie Nell, Sällskapets sekreterare, tillika notställ.
Foto: Anita Ankarcrona.

av Catharina Grünbaum

[Tidigare publicerad i Hwad Behagas N:o 1 Anno 2016]

Kunskap och konst förenades när Martin Bagge höll årets föreläsning till Olof Byströms minne den 7 februari. Lucidor, Runius, Wivallius, Dalin, Bellman och melodierna till deras dikter var ämnet.

Läs mer: Återfunna melodier klingade i Börssalen

Danska dikter om Bellman

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Jennie Nell

Carl Michael Bellmans 275-årsjubileum firas med bravur i vårt grannland. Som ett led i detta firande utlyste Selskabet Bellman i Danmark, på initiativ av dess ordförande Søren Sørensenen, en diktartävling över Bellman, som en markering av att danskarna kontinuerligt värdesätter Bellmans inflytande på danskt kulturliv. Utlysningen riktade sig till medlemmar av det danska Bellmanssällskapet, av Danskt-Svenskt Författarsällskap, och av Dansk Forfatterforenings lyriker. SBiD:s styrelse utsåg sedan de tre bästa dikterna ”om eller till Bellman”. Alla bidrag inkom och bedömdes anonymt. Den vinnande dikten lästes upp under Bellmandagen, som danskarna firade den 16 augusti 2015. De tre vinnande dikterna kommer att publiceras.

Läs mer: Danska dikter om Bellman

Recension: Gutår Båd Natt och Dag

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

av Jennie Nell

[även publicerad i Hwad Behagas? n:o 3-4 Anno 2015]

Richard Forsgren. Foto: Elisabeth Zeilon ©


Långt innan trubadurerna gjorde Carl Michael till sin var han skådespelarnas poet. De första uttolkarna av Bellmans visor var hans skådespelarvänner, inte minst Lars Hjortsberg, som var en av sin tids största skådespelare och som kom att bli en av de första betydande Bellmantolkarna.

Läs mer: Recension: Gutår Båd Natt och Dag

Recension: "Strunt alt hvad du orerar" av Peter Lind

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Avhandlingsförfattaren Peter Lind.  Foto: Uppsala universitet

 

Tidigare publicerad i TfL Tidskrift för Litteraturvetenskap 2014:3-4 ISSN 1104-0556, ss.141-143 och publicerad på Bellman.org med tillstånd från TfL.

© TfL och Jennie Nell 2014

 

Peter Lind, ”Strunt alt hvad du orerar”. Carl Michael Bellman, ordensretoriken och Bacchi Orden, Studia Rhetorica Upsaliensa 4, red. Otto Fischer, Uppsala: Uppsala universitet, 2014, 322 s. (diss. Uppsala)

 

Efter att länge ha förknippats nästan uteslutande med Fredmandiktningen,har Carl Michael Bellman (1740–1795) under de senaste tre decennierna ägnats flera studier som belyser andra delar av hans författarskap: 1986 studerade Sven Thorén Bellmans religiösa diktning, och 2004 försvarade Stefan Ekman sin avhandling om Bellmans gravdikter,för att bara nämna ett par. Den 4 april 2014 sällade sig Peter Lind till denna skara, då han försvarade sin doktorsavhandling om Bellmans Bacchi Orden vid Uppsala universitet.

Läs mer: Recension: "Strunt alt hvad du orerar" av Peter Lind

82 epistlar, 65 sånger...och drygt 2000 andra verk!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Nu finns Carl Michael Bellmans samlade verk med kommentarer på nätet

Vår nationalskald Carl Michael Bellmans samlade verk har länge varit fördolda i antikvariatens och bibliotekens hyllor. Nyutgåvor har avlöst varandra, men dessa har nästan enbart bevärdigats den välkända Fredmandiktningen, vilket medfört att stora delar av ett världsunikt författarskap riskerat att falla i glömska. Den 4:e februari 2015, på Carl Michael Bellmans 275-årsdag, tillgängligjorde Bellmanssällskapet hela Bellmans kända produktion med kommentarer i digitaliserad form här på hemsidan.

 

– Att vi nu kan publicera och kostnadsfritt tillgängliggöra hela Carl Michael Bellmans kända – och till stora delar okända – författarskap med vetenskapliga kommentarer, i ett mycket läsvänligt Flipbookformat, gör att närheten till hela det storslagna författarskapet ökar. Vi är övertygade om att den nya tillgängligheten kommer att driva intresset för Bellman, säger Anita Ankarcrona, ordförande för Bellmanssällskapet.

Bellmanssällskapet äger rättigheterna till den så kallade Standardupplagan (StU) av Bellmans samlade skrifter. I takt med att intresset för Bellmans verk har ökat både nationellt och internationellt har Bellmanssällskapets hemsida blivit en mycket viktig och växande kunskapskälla för såväl musik- som litteratur- och tvärvetenskaplig forskning, och inte minst för förståelsen och upplevelsen av Carl Michael Bellmans mångfacetterade produktion.

”Det finns ej tid, som dessa toner söver,
Det finns ej land som deras like har”.

 

 

”Hvad du min syn behagar, Du lilla vackra bref!”

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ur Lust-spel den 17 juli 1790 (StU VI)

av Jennie Nell

[publicerad i Hwad Behagas? N:o 1 Anno 2014]

Kronor 31 900 – det är ungefärligen vad 100 riksdaler banco i slutet av 1700-talet hade varit värda i dag. En imponerande summa att klistra på ett brev. Men nu gäller det i stället 100 moderna riksdaler som man i Bellmans namn kan pryda sina försändelser med.

Den 27 mars i år släppte nämligen Posten ett nytt Bellmanfrimärke med valören 100 kronor. Det är det sjätte i raden av märken med Carl Michael Bellman som motiv. År 1940 kom två, med valörerna 5 och 35 öre. År 1990 befann sig Bellman i sällskap med Evert Taube i en utgivningsserie där Peter Dahls epistelmotiv användes på märken med valören 2,50 kronor (Ep. 6, 23 och 33), och 2006 samsades 1700-talskompositörerna Mozart, Kraus och Bellman på ett frimärke värt 10 kronor.

Läs mer: ”Hvad du min syn behagar, Du lilla vackra bref!”

Pastoralt med Martin Bagge

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Sjung herde i lunden och qväd!

Carl Michael Bellmans pastoraler var temat för Bellmanssällskapets höstkonsert den 12 oktober 2014. Sällskapets Hans-Jacob Bonnier hade upplåtit Nedre Manilla på Djurgården som stilfull inramning.

Läs mer: Pastoralt med Martin Bagge

Frihetstidens musikaliska miljö gav Bellman inspiration och spelrum

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Melodilånen i de första visorna i Bacchi Orden (BO), Fredmans Epistlar (FE) & Fredmans Sånger (FS) visar att Bellman tidigt kände till många ledande tonsättare. Så småningom växte hans egen bekantskapskrets och han lärde personligen känna några av dem.

Johann Heinrich Romans (1694 -1758) pionjärinsats för Sveriges musikliv medförde en betydligt mera omfattande musikalisk aktivitet än förut. Denne ”Den Svenska Musikens Fader” startade år 1731 för första gången en reguljär konsertverksamhet i Stockholm.

Läs mer: Frihetstidens musikaliska miljö gav Bellman inspiration och spelrum

En Tysk, en Amerikan och en Bellman...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Hur var Bellmans förhållande till världens presidenter? Ja, i första numret av Hwad Behagas, år 1781, omnämns förvisso ”General Washington”. Sedan är det mer eller mindre stopp. Men andra presidenter har hyllat Bellman!

För några år sedan fick jag tillfälle att presentera Bellmans liv och leverne för dåvarande tyske förbundspresidenten Johannes Rau. Allt skedde under en utsökt middag på Drottningholms slott. Som seden och artigheten bjuder överlämnade jag en tysk översättning av Lars Huldéns utmärkta skrift om skalden. Detta uppskattades uppenbarligen.

Läs mer: En Tysk, en Amerikan och en Bellman...